.

.

Potreban vam je sudski tumač – prevodilac specijalizovan za nemački jezik ?

SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK
prof. dr Ljiljana Glišović

Prof. dr Ljiljana Glišović je ovlašćeni sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, sa dugogodišnjim iskustvom u struci. Vrši prevođenje sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački jezik.

Pozovite za sve informacije

+381 64 235 8089

Sta najčešće prevodimo

Prevod sa nemačkog ili na nemački sa overom sudskog tumača (ili bez overe)

Prevod na nemački jezik, kao i sa nemačkog na srpski jezik uz overu sudskog tumača/ prevodioca prof. dr Ljiljane Glišović

Prevod ličnih i poslovnih dokumenata

Prevod lične karte, vozačke dozvole i drugih identifikacionih dokumenata. Prevod različite poslovne i tehničke dokumentacije.

Prevod nastavnih programa

Prevod nastavnih programa na nemački jezik za različite obrazovne institucije.

Prevod knjiga i članaka

Prevod autorskih dela, knjiga, eseja i članaka na nemački jezik i sa nemačkog na srpski jezik.

Prevod stručne i medicinske dokumentacije

Prevod medicinske dokumenatacije (otpusne liste, izveštaji, nalazi i mišljenja).

Prevod diploma i svedočanstava

Prevod diploma i svedočanstava , sertifikata i potvrda.

Lektura i korektura

Lektura, korektura i redaktura. Uređivanje autorskog teksta, pravopisno i jezičko ispravljanje, prilagođavanje teksta duhu nemačkog jezika.

Usmeni prevod

Usmeni prevod sa nemačkog i na nemački jezik. Konsekutivno prevođenje.

Sudski tumač i prevodilac sa dugogodišnjim iskustvom u prevodu sa nemačkog jezika i na nemački jezik

Zašto izabrati našeg sudskog tumača - prevodioca

~ Prevodi koji izražavaju svaku nijansu teksta i konteksta, i tačnu nameru originala. ~

Usluga koju pruža sudski tumač / prevodilac prof. dr Ljiljana Glišović je vrhunskog kvaliteta, što je proizvod dugogodišnje specijalizacije i iskustva u ovoj oblasti. Prevodi dokumenta na nemački jezik ili sa nemačkog na srpski jezik biće overeni potpisom i pečatom sudskog tumača. Sudski tumač i prevodilac, prof. dr Liljana Glišović, garantuje istovetnost prevoda sa originalom. Takođe i kada je reč o prevođenju bez overe sudskog tumača, prevod koji klijent dobija je najvišeg kvaliteta.

Nakon što nas kontaktirate, naš sudski tumač odnosno prevodilac za nemački jezik će obaviti prevođenje u vrlo kratkom roku i po prihvatljivoj ceni.

Podaci, dokumenta i drugi tekstovi koje nam dostavite na prevođenje biće bezbedni uz potpunu privatnost sa naše strane.

U drugom delu stranice dajemo okvirne cene prevoda, ali pošto svaki prevod ima svoje specifičnosti, najbolje je da nam pošaljete tekst – dokument koji treba prevesti, na našu e-mail adresu, sa upitom za cenu.

Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik vrši između ostalog prevod i overu:

 • ugovora i predugovora
 • sertifikata i licenci
 • ličnih dokumenta (pasoša, lične karte, vozačke dozvole itd.)
 • nastavnih programa
 • svedočanstava i diploma
 • ovlašćenja – specijalnih i opštih punomoćja
 • izvoda iz registara (rođenih, venčanih, umrlih, registara privrednih društava itd.)
 • računa i poslovnih dokumenata
 • sudskih i upravnih akata – rešenja, odluke, presude
 • lekarskih nalaza i mišljenja
 • policijskih izveštaja i potvrda

Registrovani sudski tumač i prevodilac za nemački jezik prof. dr Ljiljana Glišović

O našem sudskom tumaču-prevodiocu za nemački jezik - prof. dr Ljiljani Glišović

Prof. dr Ljiljana Glišović je univerzitetski profesor nemačkog jezika i ovlašćeni sudski tumač i prevodilac za nemački. Studije nemačkog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu i Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Prof. dr Ljiljana Glišović je rukovodilac i osnivač Centra za nemačke studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Član Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Prevodilac je Evropske prevodilačke književne mreže TRADUKI i stalni sudski tumač za nemački jezik po Rešenju Ministarstva pravde i lokalne samouprave Republike Srbije.

Ljiljana Glišović
30 godina iskustva u struci

PREVODILAC SA EKSPERTSKIM ZNANJEM NEMAČKOG JEZIKA

Šta izdvaja našeg sudskog prevodioca

SPECIJALIZOVANOST I VELIKO ISKUSTVO

Prevod sa nemačkog jezika i na nemački jezik je glavna specijalnost sudskog tumača prof. dr Ljiljane Glišović, u čemu ima dugogodišnje iskustvo.

GARANCIJA NAJVIŠEG KVALITETA

Ovde ćete dobiti garantovano najviši kvalitet prevoda na nemački i sa nemačkog jezika.

BRZ, POUZDAN I POVOLJAN PREVOD

Sudski tumač za nemački jezik obezbeđuje brzu i pouzdanu uslugu, koja ima primeren odnos cene i kvaliteteta.

3000+

Zadvoljnih klijenata

99.99%

Tačnost prevoda

40+

Prevedenih knjiga

5.000+

Prevedenih stranica godišnje

Naš sudski tumač za nemački jezik pruža sledeće vrste usluga:

 • prevod uz overu sudskog tumača za nemački jezik
 • prevod bez overe sudskog tumača
 • korekturu i lekturu tekstova na nemačkom jeziku
 • prevod sa srpskog na nemački jezik
 • prevod sa nemačkog na srpski jezik
 • dolazak sudskog tumača za nemački jezik radi usmenog prevoda

Prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik vrši se u Beogradu, a putem pošte prevode možemo dostavljati i širom Srbije. Potrebno je samo da dostavite e-mailom ili lično tekst koji treba prevesti.

 Po potrebi naš sudski tumač / prevodilac može izaći i na teren radi usmenog prevođenja.

Naš kontakt:

- Pozovite ili nam pišite -
telefon:

email:
glisovic.ljiljana@gmail.com

Adresa: Neznanog junaka 6, Beograd, Srbija

Iskustva i preporuke klijenata

Šta o sudskom tumaču za nemački kažu klijenti

Vrlo pozitivno iskustvo sa sudskim tumačem za nemački jezik Ljljanom Glišović. Pohvale za temeljan rad i besprekornu tačnost prevoda.
Sonja Stanić
Srbija, Beograd
Mnogo sam zadovoljan!!! Brz prevod, veoma pouzdana saradnja, uvek u roku, simpatično i profesionalno sarađivanje.
dipl.ing. Tomislav Jurčević
SRBIJAAUTOPUT i M-ENTERIJER, Srbija

Prevodjenje na nemački jezik i sa nemačkog jezika sa i bez overe sudskog tumača

Imajući u vidu činjenicu da Srbija intenzivno razvija ekonomsku i akademsku saradnju ne samo sa Nemačkom i Austrijom, već i sa ostalim zemljama nemačkog govornog područja, sve je veća potreba za prevodjenjem poslovne dokumentacije, kao i ličnih dokumenata sa srpskog na nemački jezik i sa nemačkog na srpski jezik.

Nemački jezik pripada zapadnogermanskim jezicima i zvanični je jezik u Nemačkoj, Austriji, Južnom Tirolu, Švajcarskoj i Kneževini Lihtenštajn. Sve je veći broj nemačkih i austrijskih firmi koje imaju svoja predstavništva u Srbiji, a u izgledu su i nove investicije zemalja sa nemačkog govornog područja u Srbiju. Sa druge strane je takodje sve veći broj mladih ljudi koji odlaze na školovanje pvenstveno na nemačke i austrijske univerzitete ili konkuriše za radna mesta u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj. Akademsku saradnju naročito je pospešila Bolonjska deklaracija, standardizacija visokog obrazovanja na evropskom nivou i priznavanje diploma, što je svakako pojačalo mobilnost mladih ljudi. Upis na studije u Nemačkoj i Austriji olakšan je i činjenicom da se na većini univerziteta u Nemačkoj i Austriji ne plaća školarna, kao i da studenti imaju mogućnost nalaženja  posla za vreme studija.

Prevod diploma, priprema za polaganje ispita u Srbiji i inostranstvu, provere znanja nemačkog jezika

Kao univerzitetski profesor sa dugogodišnjim iskustvom pripremnih kurseva za polaganje stadardizovanih ispita provere znanja nemačkog jezika (Test DaF, Goethe-Zertifikat, ÖSD Zertifikat, Telc, DSH) naš prevodilac, prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač za nemački jezik, ne samo da prevodi dokumenta potrebna za konkurisanje na nemačke univerzitete, odnosno univerzitete na nemačkom govornom području, već i savetuje kandidate po pitanjima koja se tiču pripreme potrebne dokumentacije, od pisanja biografije do sastavljanja motivacionog pisma. U pitanju su pre svega prevodi diploma i dodataka diploma, licenci sa srpskog na nemački jezik, nastavnih planova i programa, kao i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole. Prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik specijalizovana je i za prevođenje svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja koji se predaju nadležnim institucijama, kao što su: potvrda o upisu na studije, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, potvrda o položenim ispitima i slična dokumenta. Priprema za polaganje ispita se obavlja ili uživo, ako se klijent nalazi u Beogradu u Srbiji ili putem sredstava elektronske komunikacije kada je klijent u drugom mestu ili van Srbije.

Garancija tačnosti prevoda

 

Kao sudski tumač i prevodilac za nemački jezik u Beogradu svojom izjavom, potpisom i pečatom prof.dr Ljiljana Glišović, garantuje istovetnost prevoda i originala. Overeni prevodi se smatraju službenim dokumentom i mogu  se koristiti kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Klijentu kome je potreban prevod i overa ličnih ili poslovnih dokumenata sa srpskog na nemački jezik ili sa nemačkog na srpski jezik, odnosno svih vrsta dokumentacije garantujemo kvalitet prevoda, što se potvrđuje zabeleškom sudskog tumača za nemački jezik da je prevedeni dokument veran originalu, naime identičan dokumentu, izvorniku ili kopiji izvornika, koji je naš sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, Ljiljana Glišović, prevela uz navođenje broja i datuma rešenja Ministarstva pravosudja kojim je postavljena za stalnog sudskog tumača za nemački jezik.

Pošto greške u prevodu mogu da načine veliku štetu kako privatno tako i poslovno, te da naruše reputaciju u inostranstvu, potreban Vam je kvalitetan prevod, a to je svakako ono što prof. dr Ljiljana Glišović redovno  pruža svojim klijentima, za šta garantuje lično, a ponajviše svojim dosadašnjim rezultatima rada.

Prevod ličnih dokumenata

 Kao prevodilac i sudski tumač za nemački jezik u Beogradu, što podrazumeva prevodjenje sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik, prof. dr Ljiljana Glišović prevodi sva lična i poslovna dokumenta poput lične karte, uverenja o državljanstvu, uverenja o nekažnjavanju iz policije za pravna i fizička lica, te uverenja o nekažnjavanju iz suda, tačnije uverenja da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga, vozačke dozvole, pasoše, izvode iz matičnih knjiga, potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, radne dozvole, potvrde o stanju računa u banci, rešenja o penziji i dr.

Prevođenje medicinske dokumentacije

Prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i pervodilac za nemački jezik takodje prevodi medicinsku dokumentaciju na nemački jezik i sa nemačkog na srpski jezik, od medicinskog nalaza i izveštaja do otpusne liste, uverenja o položenom stručnom ispitu, potvrde o obavljenom stručnom stažu, potvrde o upisu u imenik različitih komora, uverenja Ministarstva zdravlja, prepis semestralnih listova, plan i program specijalizacije, plan i program uže specijalizacije, pripravničke knjižice, radne knjižice, potvrde o stažu i dr. Osim medicinske dokumentacije prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i pervodilac za nemački jezik, prevodi i medicinsku literaturu, članke i akademske radove.

Prevod poslovne dokumentacije

Kao prevodilac i sudski tumač za nemački jezik u Beogradu prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i pervodilac za nemački jezik ima višegodišnje iskustvo u prevođenju finansijskih, pravnih i sudskih dokumenta, poslovnih izveštaja bilo koje vrste, faktura, bilansa stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikata, bilansa uspeha, osnivačkih akata preduzeća, revizorskih izveštaja, statuta preduzeća, godišnjih izveštaja, kao i svih vrsta kupoprodajnih ugovora, licenci, punomoćja, različitih vrste sudskih rešenja i presuda, odnosno svih pravnih akata, pravilnika, izvoda iz sudskog registra preduzeća, finansijskih izveštaja, punomoćja, međunarodnih dozvola. Takođe ima veliko dugogodišnje iskustvo u prevođenju tenderske dokumentacije sa nemačkog i na nemački jezik iz najrazličitihih oblasti prevodeći za velike firme u Srbiji.

Šta je potrebno uraditi pre donošenja dokumentacije na prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik?

Pre davanja dokumentacije na prevod, potrebno je da se raspitate o posebnoj vrsti overe koja je obavezna za pojedine vrste dokumenata, bilo da se radi o overi kopije od strane javnog beležnika ili overe haškim apostilom, za šta su nadležni pravosudni organi Republike Srbije, tačnije Prvi osnovni sud. Haški apostil je pečat kojim se, shodno Haškoj konvenciji iz 1961, umesto legalizacije javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena.

Koja dokumenta overavate haškim apostilom, a koje kopije dokumenata overava notar pre nego što donesete dokumenta na prevod na nemački jezik zavisi od vrste dokumenta i institucije kojoj se prevod podnosi. Ako kopiju morate da overite bilo kod javnog beležnika bilo haškim apostilom, to morate da uradite pre donošenja dokumentacije na prevod, jer se osim sadržaja dokumenta na nemački jezik prevodi kako sadržaj pečata, tako i notarska overa (javnobeležnički zapis).

Prijem dokumentacije za prevod

Dokumentaciju koju treba da prevede i overi sudski tumač i prevodilac za nemački jezik u Beogradu možete dostaviti na nekoliko načina; predati materijal na adresu koja je navedena, poslati po kuriru, brzom poštom ili elektronskim putem na navedenu email adresu, pri čemu originalna dokumenta morate doneti na uvid prilikom preuzimanja prevoda.

 

Prevodjenje sa nemačkog i na nemački jezik

Prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i pervodilac za nemački jezik prevodi sve vrste prethodno pomenutih sadržaja u oba smera, dakle, sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački, kao i one koji imaju veze sa informacionim tehnologijama, veb prodavnicama i onlajn katalozima, te veb-sajtove i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program. Takođe prevodi sadržaje iz oblasti marketinga na nemački jezik, počev od vizit kartica, preko letaka, flajera i plakata, pa do brošura, kataloga i PR tekstova, imajući u vidu sva pravila o prevođenju u oblasti marketinga s ciljem  adekvatnog prenošenja marketinške poruku u prevodu na nemački jezik.

Prevod nastavnih programa

Kao univerzitetski profesor sudski tumač i pevodilac za nemački jezik, Ljiljana Glišović, ima razume se, i dugogodišnje iskustvo u prevodjenju dokumenata koja se tiču srpskog i nemačkog obrazovnog sistema, od potvrda o redovnom ili vanrednom školovanju do potvrda o izjednačavanju ranije stečenog stručnog zvanja, što se odnosi na one koji su završili osnovne studije pre primene Bolonjske deklaracije u Srbiji.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju matičnom fakultetu se podnosi zahtev za izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog stručnog zvanja. Takve potvrde koje izdaju fakulteti koriste se u svrhu zapošljavanja i priznavanja diplome u inostranstvu potvrđujući da je zvanje koje je navedeno na diplomi, po pravima i obavezama koja proizilaze, jednako, sa akademskim nazivom master drugog stepena akademskih studija.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački i overa sudskog tumača

Pečat overa sudskog tumača

Najzastupljenija oblast kada je u pitanju usluga sudskog tumača i prevodioca za nemački jezik odnosi se na prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački sa overom sudskog tumača.

Pečat sudskog tumača za nemački jezik, shodno zakonu, sadrži ime i prezime, oznaku „sudski prevodilac“, naznaku jezika (nemački jezik) za koji je prof.dr Ljiljana Glišović postavljena i mesto prebivališta (Beograd), dok se na kraju prevoda nalaze podaci o broju rešenja postavljenja za sudskog tumača za nemački jezik.

Osim prevoda lične karte i pasoša, prevođenje sa overom podrazumeva izvode iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, ali i svih dokumenata koja se predaju nadležnim instutucijama, a koja spadaju u domen ličnih, kao što su na primer: potvrda o redovnom školovanju i stalnom zaposlenju, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, kao i svih ostalih saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja.

Svaki prevod sa nemačkog jezika i na nemački jezik povezuje se sa dokumentom koji se prevodi. U najvećem broju slučajeva prevod se povezuje sa kopijom dokumenta.

Delatnost prevođenja sudskog tumača i prevodioca za nemački jezik odnosi se na prevod svih vrsta poslovnih dokumenata, poput rešenja o osnivanju privrednog društva, godišnjih i revizorskih izveštaja, statuta, osnivačkog akta, te bilansa i mnogih drugih dokumenata koja spadaju u domen poslovnih.

Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, Ljiljana Glišović, takođe, prevodi i sve vrste ugovora, sudske presude i rešenja, kao i sva pravna akta.

 

Ostale reference sudskog tumača i prevodioca za nemački jezik prof. dr Ljiljane Glišović

Osim ranije navedenih podataka napomenimo da je tokom karijere, prevodilac za nemački, prof. dr Ljiljana Glišović, bila i stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) te je kao  naučni istraživač boravila na više nemačkih univerziteta,  Univerzitet Hajnrih Hajne, Diseldorf, Univerzitet Ludvig Maksimilijan, Minhen, Univerzitetu Fridrih Šiler, Jena, Humboltov univerzitet, Berlin.

Bila je i stipedista Fondacije S.Fišer, Berlin za prevođenje.

 U daljem tekstu se nalazi rešenje Ministarstva pravde i lokalne samopuprave kojim je tada još u stvojstvu magistra Liljana Glišović postavljena sa stalnog sudskog tumača za nemački jezik.

Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za nemački jezik

Prevođenje tehničke dokumentacije sa srpskog na nemački jezik

U raznovrsne prevodilačke usluge koje pruža prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, spade između ostalog i tehnička dokumentacija, uputstva za upotrebu, ali i deklaracije proizvoda, građevinski projekti kao i svi tekstovi koji su vezani za oblast građevinarstva, bilo da je reč o kompleksnijim ili jednostavnijim tekstovima, te popularnim ili stručnim.

Takođe ima veliko dugogodišnje iskustvo u prevođenju tenderske dokumentacije sa nemačkog i na nemački jezik iz najrazličitihih oblasti prevodeći za velike firme u Srbiji.

Prevođenje tekstova različite tematike sa srpskog na nemački

Bilo da je tema teksta koji želite da prevedete sa srpskog na nemački vezana za oblast prirodnih ili društvenih naukaili pak inženjerstva,naš prevodilac i sudski tumača za nemački jezik trudiće se da u potpunosti ispoštuje zahtevnost predmetne materije i uradi profesionalan prevod takvog materijala.

Uz pomenute oblasti prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, prevodi tekstove iz sledećih oblasti: prava, marketinga, medicine, sociologije, menadžmenta, finansija, marketinga, politike, bankarstva, komunikologije i svih drugih prirodnih, odnosno društvenih nauka.

Prevod stručne i naučne literature sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački

Osim prethodno navedenog, prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik prevodi i tekstove iz mnogih drugih oblasti, politike i ekonomije, ekologije, inženjerstva, biotehničko-poljoprivrednih nauka i mnogih drugih. Bilo za koju oblast da je vezan vaš tekst, možete biti sigurni u kvalitet i rok izrade.

Na zahtev klijenta prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, prevodi i naučna istraživanja i naučne radove, kao i patente i sve vrste tekstova koji obrađuju neku temu iz oblasti nauke.

Prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik, takođe, prevodi stručnu literaturu i književna dela svih vrsta, te sadržaje stručnih časopisa i članke iz novina, kao i sve vrste tekstova, različitih nivoa složenosti. O kvalitetu stručnih prevoda govori podatak da je prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik prevodila više stručnih, zapravo naučnih knjiga, čije objavljivanje je podržala Evropska prevodilačka i književna mreža Traduki, između ostalog knjige jednog od najpoznatijih sociologa današnjice, minhenskog profesora Ulriha Beka, obaveznu literatura na mnogim studijskim programima, kao i frankfurtske politikološkinje Ingebor Maus.

U daljem tekstu izbor knjiga koje je prof. dr Ljiljana Glišović prevela sa nemačkog na srpski jezik:

Objavljeni prevodi sa nemačkog na srpski jezik:

1.Ulrih Bek, Rizično društvo. U susret novoj moderni, Filip Višnjić, Beograd, 2001.

2.Gudjons, H., Piper M., Vagner, B. Na sopstvenom tragu. Otkrivanje vlastite biografije Andragoške studije, 1-2, april-oktobar 2002.

 1. Dirlmajer, Ulf, Gestrih Andreas, Herrman, Ulrich, Hinrichs, Ernst, Jarauš, Konrad H., Klesman, Kristof, Rojleke Jirgen, Kratka istorija Nemačke, Albatros Plus, Belgrad, 2009, (period od1945-1990).
 2. Ulrih Bek, Svetsko rizično društvo. U potrazi za izgubljenom sigurnošću, Akademska
  knjiga, Beograd, 2011.
 3. Niman Beate, Moj dobri otac, Službeni glasnik, Beograd, 2012.

6.Ulrih Bek/Edgar Grande, Kosmopolitska Evropa,   Megatrend univerzitet, Beograd, 2013.

7.Ulrih Bek, Nemačka Evropa, Megatrend univerzitet, Beograd, 2013.

8.Ulrih Bek, Moć protiv moći u doba globalizacije. Nova svetskopolitička ekonomija Megatrend univerzitet, Beograd, 2015.

 1. Ingeborg Maus, Ljudska prava, demokratija i mir: perspektive globalne organizacije Albatros plus, Beograd, 2017.
 2. Ingeborg Maus, Sudstvo kao društveni super-ego. O mestu sudske prakse u demokratiji Albatros Plus, Beograd, 2020.

Osim tekstualnih sadržaja čija tema je vezana za oblast prava, politologije, istorije, ekologije, psihologije, ekonomije, medicine, komunikologije prof.dr Ljiljana Glišović, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik prevodi reklamne materijale sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački: plakate, PR tekstove, flajere, brošure, kataloge.

Cena prevoda

Cena prevodilačkih usluga zasnovana je na prevodilačkoj stranici, koja sadrži 1800 karaktera. Karakteri podrazumevaju slovna mesta računajući i razmake.

Prevod jedne prevodilačke stranice sa srpskog na nemački jezik 1200 RSD

Prevod jedne prevodilačke stranice sa nemačkog na srpski jezik 1200 RSD

Prevođenje sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski podrazumeva i takozvani hitan prevod. Ova usluga podrazumeva dobijanje prevoda u vrlo kratkom roku, odnosno u onom roku koji je potreban. Cena ovakve vrste prevoda formira se na isti način kao i kod regularnog prevoda, s tim što se uračunava i taksa za hitnost.

Za cene ostalih usluga koje vrši sudski prevodilac – tumač za nemački jezik, potrebno je poslati upit ili nas pozvati.

Za sve informacije
i za naručivanje prevođenja ili overe sudskog tumača za nemački jezik
pozovite nas
ili nam pišite na e-mail:

glisovic.ljiljana@gmail.com

Autor teksta: prof. dr Ljiljana Glišović, prevodilac i sudski tumač za nemački jezik u Beogradu.